Credit ipotecar

…a fost special conceput pentru achizi?ia de locuin?e.

AVANTAJE 1. INI?IAL, find DOAR ANALIZA FINANCIAR?

Clientul nu este obligat s? depun? odat? cu documentele financiare ?i pe cele ale imobilului pe care dore?te s?-l achizi?ioneze (documentele care atest? proprietatea, cadastru, intabulare) dac? acesta nu a fost identificat înc?.

În sprijinul clientului, în urma analizei financiare, banca îi elibereaz? acestuia o scrisoare de preaprobare valabil? pân? la 90 de zile, timp în care persoana trebuie s?-?i g?seasc? locuin?a pe care o va achizi?iona ?i, pe baza unui antecontract încheiat cu vânz?torul, s? pl?teasc? cel pu?in avansul minim stabilit de banc? ?i s? depun? pentru analiz? documentele imobilului (documentele care atest? proprietatea, cadastru, intabulare ).

Limita maxima: 900000 RON

Perioada de analiz? a dosarului este cuprins? între 7 ?i 20 de zile lucr?toare, în func?ie de banca creditoare.
Suma maxim? acordat? In aceasta situatie se diferentiaza doua cazuri:

  • In cazul contractarii unui credit ipotecar in valuta, banca creditoare finanteaza pana la 75 % din valoarea imobilului.
  • De asemena, in cazul contractarii unui credit in moneda nationala, suma maxima finantata de catre banca este in valoare de 85% din valoarea imobilului.

A?adar valoarea sumei împrumutate depinde, în afar? de nivelul venitului, ?i de al?i factori deosebit de importan?i.

Perioada de acordare maxim 35 ani (majoritatea b?ncilor acord? astfel de credite pe maxim 30 de ani îns? întâlnim ?i excep?ii)
Garan?ie imobiliar? (imobilul ce urmeaz? a fi achizi?ionat) – garan?ia s? acopere într-o propor?ie cuprins? între 115 % ?i 135% valoarea creditului
Grad maxim de îndatorare 65 % din venitul net eligibil (venit net eligibil = venit net – cheltuieli co? zilnic; cheltuieli co? zilnic = aprox 300 lei – difer? în func?ie de banca creditoare)
Cine poate beneficia ? persoanele cu vârsta cuprinsa între 18 ?i 70 de ani (maxim la scaden?a final?) care pot face dovada unui venit stabil; codebitorii pot avea la finalul creditului varsta de 80 ani.