DIVERS CREDIT

AVANTAJE

1. Principalul avantaj al acestui tip de credit îl constituie faptul că suma de bani împrumutată poate fi utilizată pentru orice tip de cheltuieli, după bunul plac, fără a fi nevoiţi să înaintaţi documente justificative către bancă.

2. NU EXISTǍ LIMITǍ MAXIMǍ pentru suma împrumutată

3. Dobânda este mai mică decât la creditul de nevoi personale fără garanţii materiale, deoarece banca va avea ca si garanţie un imobil sau cash colateral

Perioada de analiză a dosarului

este cuprinsă între 7 şi 20 de zile lucrătoare, în funcţie de banca creditoare.

Suma maximă acordată Teoretic NU EXISTǍ LIMITǍ MAXIMǍ pentru suma împrumutată, însă practic banca vă va finanţa în următoarele condiţii : – Maxim între 75% si 85% din valoarea garanţiei (rata va creşte direct proporţional cu creşterea gradului de finanţare) – Împrumutatul (şi codebitorii – după caz) să îndeplinească condiţiile de eligibilitate ale băncii ( venituri suficiente pentru susţinerea ratei, vârstă, vechime în muncă etc)

Aşadar valoarea sumei împrumutate depinde, în afară de nivelul venitului, şi de alţi factori deosebit de importanţi

Perioada de acordare

maxim 40 ani (majoritatea băncilor acordă astfel de credite pe maxim 30 de ani însă întâlnim şi excepţii)

Garanţie (imobiliară sau cash colateral) imobiliară – garanţia să acopere într-o proporţie cuprinsă între 115 % şi 135% valoarea creditului
cash colateral (blocarea, pe perioada creditării, a unei sume de bani existente într-un cont curent al clientului ) – garanţia să acopere într-o proporţie de cel puţin 135 % valoarea creditului
Grad maxim de îndatorare 70 % din venitul net eligibil (venit net eligibil = venit net – cheltuieli coş zilnic; cheltuieli coş zilnic = aprox 300 lei – diferă în funcţie de banca creditoare)
Cine poate beneficia ? persoanele cu vârsta cuprinsa între 18 şi 70 de ani (maxim la scadenţa finală) care pot face dovada unui venit stabil; codebitorii pot avea la finalul creditului varsta de 80 ani.