DIVERS CREDIT

AVANTAJE

– se obtine finantarea integrala a unei investitii in lipsa resurselor proprii;
– este o cale de acces la tehnologii avansate;
– ratele de leasing sau o parte a acestora se inregistreaza pe costuri, şi astfel se diminuează venitul anual impozabil;
nu afecteaza bilantul beneficiarului, bunurile nefiind in proprietate nu vor fi evidentiate in cadrul activelor de bilant;
graficul de plati al operatiunilor de leasing este mai flexibil decit cel al creditului bancar;
se pot acoperi toate costurile de achizitionare, incluzinduse in rata de leasing pe linga pretul de cumparare si cheltuielile de transport, instalare si taxele legale;
– leasingul face posibila o planificare mai riguroasa a bugetului de venituri si cheltuieli al firmei;
– permite o operativitate mare in achizitionarea bunului;
– permite asigurarea totala a bunului pentru acoperirea riscurilor fizice si valorice;
protejeaza impotriva efectelor inflationiste in cazul contractelor pe termen lung;
bunul poate fi inlocuit pe durata contractului cu altul mai modern, in cazul in care uzura morala impune acest lucru;
sporeste rezultatele financiare, in special pentru utilizatori si furnizori.

Perioada de analiză a dosarului

este cuprinsă între 5 şi 20 zile lucrătoare, în funcţie de complexitatea dosarului de leasing şi de firma de leasing.

Suma maximă acordată

Diferă în funcţie de tipul de leasing şi de profilul clientului

Perioada de acordare

maxim 7 ani

Garanţie

bunul achizitionat

Grad maxim de îndatorare

Persoane fizice
70 % din venitul net eligibil(venit net eligibil = venit net – cheltuieli coş zilnic; cheltuieli coş zilnic = aprox 300 lei – diferă în funcţie de banca creditoare)

Persoane juridice

în fucţie de profilul clientului

Cine poate beneficia ?

persoane fizice – cu vârsta cuprinsa între 18 şi 70 de ani (maxim la scadenţa finală) care pot face dovada unui venit stabil.
persoane juridice