DIVERS CREDIT

AVANTAJE

1. SE POATE GARANTA CU UN ALT IMOBIL decât cel ce urmează a fi achiziţionat . 2. SE POATE GARANTA CU UN IMOBIL / TEREN pentru a obţine suma necesară construirii unui cămin.

3. SE POATE OBŢINE CREDIT pentru renovarea / modernizarea unui imobil 3. NU EXISTǍ LIMITǍ MAXIMǍ pentru suma împrumutată

Perioada de analiză a dosarului

este cuprinsă între 7 şi 20 de zile lucrătoare, în funcţie de banca creditoare.

Suma maximă acordată Teoretic NU EXISTǍ LIMITǍ MAXIMǍ pentru suma împrumutată, însă practic banca vă va finanţa în următoarele condiţii : – Maxim între 75% si 85% din valoarea garanţiei (rata va creşte direct proporţional cu creşterea gradului de finanţare) – Împrumutatul (şi codebitorii – după caz) să îndeplinească condiţiile de eligibilitate ale băncii ( venituri suficiente pentru susţinerea ratei, vârstă, vechime în muncă etc) Aşadar valoarea sumei împrumutate depinde, în afară de nivelul venitului, şi de alţi factori deosebit de importanţi.
Perioada de acordare

maxim 40 ani (majoritatea băncilor acordă astfel de credite pe maxim 30 de ani însă întâlnim şi excepţii)

Garanţie imobiliară – garanţia să acopere într-o proporţie cuprinsă între 115 % şi 135% valoarea creditului
Grad maxim de îndatorare 70 % din venitul net eligibil (venit net eligibil = venit net – cheltuieli coş zilnic; cheltuieli coş zilnic = aprox 300 lei – diferă în funcţie de banca creditoare)
Cine poate beneficia ? persoanele cu vârsta cuprinsa între 18 şi 70 de ani (maxim la scadenţa finală) care pot face dovada unui venit stabil; codebitorii pot avea la finalul creditului varsta de 80 ani.