Card de credit

..are caracteristicile unui credit reînc?rcabil datorit? faptului c? sumele rambursate pot fi reutilizate.

AVANTAJE

1. Acces rapid la bani, order oriunde ?i oricând

2. 0% dobând? pentru o perioad? de pân? la 50 de zile pentru pl??ile efectuale la comercian?i

3. Suma minim? lunar? de rambursat de numai 5% din creditul utilizat plus dobânda aferent?

4. Utilizare na?ional? ?i interna?ional? (inclusiv închiriere de autovehicule sau rezerv?ri curse aeriene, doctor camere hotel etc)

5. Eliberare carduri suplimentare – pentru cei apropia?i po?i solicita carduri suplimentare pe contul t?u

6. Se acord? pe period? nedeterminat?

7. Limita de credit poate fi m?rit? periodic (se solicit? o nou? adeverin??)

Perioada de analiz? a dosarului

este cuprins? între 5 ?i 10 zile lucr?toare, în func?ie de banca creditoare.

Suma maxim? acordat?

Se poate ajunge pân? la echivalentul a 10 salarii, în func?ie de venitul net al solicitantului dar ?i de compania angajatoare (poate exista un protocol cu o anumit? banc?)

Perioada de acordare

Creditul se acord? pe period? nedeterminat?

Garan?ie (imobiliar? sau cash colateral)

nu se solicit?

Grad maxim de îndatorare 70 % din venitul net eligibil (venit net eligibil = venit net – cheltuieli co? zilnic; cheltuieli co? zilnic = aprox 300 lei – difer? în func?ie de banca creditoare)
Cine poate beneficia ? persoanele cu vârsta cuprinsa între 18 ?i 70 de ani (maxim la scaden?a final?) care pot face dovada unui venit stabil.