Refinantare

…vine în ajutorul persoanelor care deja au contractat unul sau mai multe credite / carduri de credit.

AVANTAJE 1. o singur? rat? – clientul poate pl?ti toate creditele, here indiferent de tipul acestora (cu sau f?r? ipotec?), prin unul singur.

2. economise?ti timp pre?ios – nu ve?i mai purta grija pl??ii ratelor la 3 sau 4 banci, ci ve?i merge doar o singur? dat? pe lun? la banc?.

3. economise?ti bani – rata va avea o valoare mai mic? decât valoarea total? a ratelor avute anterior.

4. clientul r?mâne si cu un surplus de bani – cresterea venitului net sau existenta pe piata bancara a unei oferte cu o doband? mai avantajoas? creeaz? premisele ob?inerii unui credit cu o valoare mai mare decât suma total? a creditelor de rambursat si astfel clientul r?mâne cu o singur? rat? dar si cu un surplus de bani pe care îi va putea utiliza dupa bunul plac.

5. pot fi refinan?ate ?i leasing-urile

Vizualizare exemplu de calcul

O persoana cu un venit net lunar de 2500 lei are trei credite :1. ipotecar (valoare 35.000 euro/30 ani) – achizitie ap 2 cam in anul 2006 (valoare apartament la momentul achizitiei 45.000 euro) – rata 230 euro/lun?

2. credit auto (valoare 8.000 euro/7 ani) – achizitie autoturism nou in anul 2007 / luna 02 (valoare autoturism la data achizitiei 9.000 euro) – rata 150 euro/lun?

3. credit de nevoi personale (valoare 7.000 euro/10 ani) – ob?inut in 2007 luna 05 care i-a fost necesar pentru a renova apartamentul, a merge in concediu etc. – rata 120 euro / lun?

TOTAL RATE = 500 euro/lun?
TOTAL credite r?mase de rambursat = 47.800 euro

Între timp valoarea apartamentului a crescut la 90.000 euro si persoana are posibilitatea sa refinanteze cu garantie ipotecara toate cele trei credite iar valoarea lunara a ratei este de 320 de euro.

Prin urmare am economisit de 180 euro, si asta se datoreaza diferentei de dobanda (mai mare acum 2 ani) dar, mai ales, rambursarii creditului de nevoi personale a c?rui dobanda este de aproximativ dou? ori mai mare decat a celui ipotecar.

Perioada de analiz? a dosarului Între 24 h ?i 20 de zile lucr?toare ( în func?ie de tipul de credit refinan?at)
Suma maxim? acordat? – 30.000 euro sau echivalentul în LEI / CHF – pt creditele de nevoi personale
.- NU EXIST? SUM? MAXIM? – pt creditele garantate cu ipotec?.
Perioada de acordare 10 ani – pt creditele de nevoi personale
40 ani – pt creditele garantate cu ipotec?.
Garan?ie (imobiliar? sau cash colateral) pt creditele de nevoi personale – NU SE SOLICIT?
pt creditele garantate cu ipotec?.- IMOBILIAR? / CASH COLATERAL
Grad maxim de îndatorare 65 % din venitul net eligibil (venit net eligibil = venit net – cheltuieli co? zilnic; cheltuieli co? zilnic = aprox 300 lei – difer? în func?ie de banca creditoare)
Cine poate beneficia ? persoanele cu vârsta cuprinsa între 18 ?i 70 de ani (maxim la scaden?a final?) care pot face dovada unui venit stabil.