Credite de nevoi personale

…mai este denumit credit de consum sau credit nenominalizat

AVANTAJE 1. Poate fi utilizat pentru orice ini?iativ? personal? : –    organizarea unei vacan?e de vis

–    organizarea unui eveniment de familie important, troche

–    finan?area studiilor în ?ar? sau str?in?tate

–    suportarea unor cheltuieli neprevazute.2. Sunt solicitate, pentru întocmirea dosarului de credit, foarte pu?ine documente

3. Sunt acceptate foarte multe tipuri de venituri

4. Timp de r?spuns foarte scurt

Perioada de analiz? a dosarului este cuprins? între 24 h ?i 10 zile lucr?toare, în func?ie de banca creditoare.
Suma maxim? acordat? 10000 EURO sau echivalentul în LEI / USD.
Perioada de acordare 60 luni
Garan?ie (imobiliar? sau cash colateral) nu se solicit?
Grad maxim de îndatorare 70 % din venitul net eligibil  (venit net eligibil = venit net – cheltuieli co? zilnic;   cheltuieli co? zilnic = aprox 300 lei – difer? în func?ie de banca creditoare)
Cine poate beneficia ? persoanele cu vârsta cuprinsa între 18 ?i 70 de ani (maxim la scaden?a final?) care pot face dovada unui venit stabil.