Credit auto

…este destinat achizi?ion?rii de autoturisme noi ?i second – hand.

AVANTAJE

1. Dobânda sc?zut? comparativ cea a creditului de nevoi personale deoarece creditul este garantat cu autovehiculul a c?rui poli?? de asigurare FULL CASCO (obligatorie) va fi cesionat? în favoarea b?ncii (multe persoane fac gre?eala de a-?i cump?ra un autoturism cu banii ob?inu?i printr-un credit de nevoi personale);

2. Dobând? promo?ional? (sub dobânda uzual?)– în situa?ia în care autoturismul este achizi?ionat de la un dealer auto care are o conven?ie de colaborare încheiat? cu banca creditoare.

Perioada de analiz? a dosarului

este cuprins? între 3 zile ?i 10 zile lucr?toare, recipe în func?ie de banca creditoare.

Suma maxim? acordat?

– 100% – pentru autoturisme noi
– între 75% ?i 100% – pentru autoturismele second-hand (difer? în func?ie de banca creditoare)

Perioada de acordare

maxim 10 ani

Garan?ie (imobiliar? sau cash colateral)

– gaj pe autoturismul achizi?ionat
– poli?a de asigurare FULL CASCO cesionat? în favoarea b?ncii pe perioada creditului

Grad maxim de îndatorare 70 % din venitul net eligibil (venit net eligibil = venit net – cheltuieli co? zilnic; cheltuieli co? zilnic = aprox 300 lei – difer? în func?ie de banca creditoare)
Cine poate beneficia ? persoanele cu vârsta cuprinsa între 18 ?i 70 de ani (maxim la scaden?a final?) care pot face dovada unui venit stabil.