Leasing

AVANTAJE

– se obtine finantarea integrala a unei investitii in lipsa resurselor proprii;
– este o cale de acces la tehnologii avansate;
– ratele de leasing sau o parte a acestora se inregistreaza pe costuri, patient ?i astfel se diminueaz? venitul anual impozabil;
nu afecteaza bilantul beneficiarului, look bunurile nefiind in proprietate nu vor fi evidentiate in cadrul activelor de bilant;
graficul de plati al operatiunilor de leasing este mai flexibil decit cel al creditului bancar;
se pot acoperi toate costurile de achizitionare, incluzinduse in rata de leasing pe linga pretul de cumparare si cheltuielile de transport, instalare si taxele legale;
– leasingul face posibila o planificare mai riguroasa a bugetului de venituri si cheltuieli al firmei;
– permite o operativitate mare in achizitionarea bunului;
– permite asigurarea totala a bunului pentru acoperirea riscurilor fizice si valorice;
protejeaza impotriva efectelor inflationiste in cazul contractelor pe termen lung;
bunul poate fi inlocuit pe durata contractului cu altul mai modern, in cazul in care uzura morala impune acest lucru;
sporeste rezultatele financiare, in special pentru utilizatori si furnizori.

Perioada de analiz? a dosarului

este cuprins? între 5 ?i 20 zile lucr?toare, în func?ie de complexitatea dosarului de leasing ?i de firma de leasing.

Suma maxim? acordat?

Difer? în func?ie de tipul de leasing ?i de profilul clientului

Perioada de acordare

maxim 7 ani

Garan?ie

bunul achizitionat

Grad maxim de îndatorare

Persoane fizice
70 % din venitul net eligibil
(venit net eligibil = venit net – cheltuieli co? zilnic; cheltuieli co? zilnic = aprox 300 lei – difer? în func?ie de banca creditoare)

Persoane juridice
în fuc?ie de profilul clientului

Cine poate beneficia ?

persoane fizice – cu vârsta cuprinsa între 18 ?i 70 de ani (maxim la scaden?a final?) care pot face dovada unui venit stabil.
persoane juridice