Credite locuinte – prima casa

…a fost special conceput pentru achizi?ia/constructia de locuin?e.

AVANTAJELE OFERTEI Efort financiar redus prin perioada mare de creditare;

Obtinerea preavizarii creditului, seek in maxim 60 minute;

Siguranta ofertei de creditare pentru clientii care doresc sa beneficieze de o locuinta care urmeaza sa se construiasca sau care se afla in faza de constructie pentru o perioada de cel mult 18 luni.

DESCRIEREA PRODUSULUI Destinatia creditului: Achizitie locuinta

Perioada de acordare: maximum 30 ani

Moneda creditului: RON / EUR

Suma maxima finantata: echivalentul in RON a sumei de 57.000 EUR

Procentul maxim finantat: 95% – valoarea minima dintre – 95% din valoarea de piata (stabilita conforma raportului de evaluare) si

– 95% din pretul de achizitie

Avans: – minimum 5% din pretul de achizitie al locuintei, daca pretul acesteia este mai mic sau egal cu 70000 EUR – 3500 EUR + diferenta dintre pretul de achizitie al locuintei si 70.000 EUR, daca pretul acesteia este mai mare decat 70.000 EUR

Se poate achita direct vanzatorului sau se depune in contul clientului deschis la banca, in RON sau EUR

Utilizarea creditului: Prin creditarea contului solicitantului, pe baza constituirii garantiilor si a indeplinirii conditiilor

Rambursare: Obligatii de plata lunare

BENEFICIARI Persoane fizice intre 18 si 70 de ani, care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in Programul „Prima Casa”, iar la sfarsitul perioadei de creditare nu depasesc varsta de 75 de ani
CONDITII SUPLIMENTARE

(pot fi impuse sau nu, partial / in totalitate, in functie de banca creditoare)

Unele banci solicita Incasarea lunara a veniturilor Imprumutatilor in conturile deschise la una dintre sucursalele/agentiile proprii

In cazul veniturilor din salarii: – Notificarea angajatorului pentru plata salariului in oricare dintre conturile Imprumutatului deschise la banca creditoare

– Confirmarea scrisa din partea angajatorului privind plata drepturilor salariale in conturile Imprumutatului deschise la banca creditoare

Nota: Rularea lunara a veniturilor imprumutatilor prin oricare dintre conturile deschise de acesta la banca creditoare, in situatia in care nu este posibila incasarea directa a veniturilor, aspect confirmat de catre angajator – Cesiunea veniturilor Imprumutatilor si Codebitorilor (considerate la acordarea creditului), inregistrata cu rang I in AEGRM

– Gaj asupra conturilor curente deschise la VBR, inregistrat la AEGRM

GARANTII – Garantie reala imobiliara asupra imobilului achizitionat – ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice – Polita de asigurare impotriva tuturor riscurilor pentru imobilul ipotecat, cesionata in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice – Depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu cele mai mari 3 dobanzi, conform graficului de rambursare. Depozitul colateral nu este purtator de dobanda

– Garantie emisa de FNGCIMM in numele si in contul statului

STRUCTURA COSTURILOR Rata dobanzii = ROBOR  la 3 luni + Marja FIXA (intre maximum 2.5% in functie de banca creditoare)

ALTE COSTURI (acestea pot exista sau lipsi partial / in totalitate si au valori diferite de la o banca sau nudifera) : – comision de gestiune datorat FNGCIMM – 0.49% – aplicabil la jumatatea soldului creditului

– comision de rambursare anticipata – 0%