IMM-uri si corporatii

…sunt destinate finan??rii activit??ilor curente – plati furnizori, viagra plati salarii, seek plati catre oricare din bugetele ce alcatuiesc sistemul bugetar, viagra achizitionare materii prime sau plata altor operatiuni curente, (pre)finantarea exporturilor/importurilor.

AVANTAJE

Asigur? continuitatea activit??ilor companiei tale
Posibilitatea prelungirii perioadei de creditare în func?ie de rezultatele financiare ale companiei
Acordare într-un timp foarte scurt
Sunt creditate ?i firmele nou înfiin?ate

Perioada de analiz? a dosarului

este cuprins? între 2 ?i 25 zile lucr?toare, în func?ie de banca creditoare ?i de complexitatea dosarului de credit.

Suma maxim? acordat?

Difer? în func?ie de profilul firmei, ob?inut în urma analizei documentelor solicitate

Perioada de acordare

Între 12 si 48 de luni

Garan?ie (imobiliar? sau cash colateral)

– Bilete la Ordin – Garantie reala mobiliara asupra soldurilor conturilor curente ale companiei

– Gaj/ ipoteca pe bunul/ imobilul achizitionat prin credit sau adus in garantie

Cine poate beneficia ?

Microintreprinderi – cifra de afaceri anuala conform ultimului bilant anual depus si certificat la MFP – pana la EUR 250.000, echivalent RON
I.M.M. – cifra de afaceri anuala conform ultimului bilant anual depus si certificat la MFP intre 250.000 EUR si 5.000.000 EUR
Corporatii – cifra de afaceri anuala conform ultimului bilant anual depus si certificat la MFP peste 5.000.000 EUR